Van Doorn Assetmanagement is ISO 55001 gecertificeerd. In 2015 is Van Doorn Assetmanagement (VDAM) gestart met het certificatietraject conform de NEN-ISO55001. Niet een enkel project, maar de gehele organisatie met alle projecten die daarbinnen vallen, werd in lijn gebracht met de voorschriften uit deze norm. Inmiddels heeft de onafhankelijke certificatie-instelling Kiwa vastgesteld dat het managementsysteem en de toepassing daarvan op de lopende projecten voldoet aan hetgeen gesteld in de ISO55001:2014.

Van Doorn ISO 55001 gecertificeerd

Van Doorn Assetmanagement is ISO 55001 gecertificeerd. In 2015 is Van Doorn Assetmanagement (VDAM) gestart met het certificatietraject conform de NEN-ISO55001. Niet een enkel project, maar de gehele organisatie met alle projecten die daarbinnen vallen, werd in lijn gebracht met de voorschriften uit deze norm. Inmiddels heeft de onafhankelijke certificatie-instelling Kiwa vastgesteld dat het managementsysteem en de toepassing daarvan op de lopende projecten voldoet aan hetgeen gesteld in de ISO55001:2014.

Van Doorn Assetmanagement

Met meer dan 53 jaar ervaring in het onderhouden van infrastructuur is Van Doorn Geldermalsen BV een toonaangevende speler in de infra-markt. De laatste jaren is de trend dat de organisaties van de verschillende overheden steeds kleiner worden. Dit heeft gevolgen voor het beheer en onderhoud van de buitenruimte waar zij verantwoordelijk voor zijn. Waar de overheid vroeger het beheer en onderhoud vormgaf, aanstuurde en controleerde, wordt nu vooral een regisserende rol ingenomen. Terwijl het onderhoud tot voor kort in gespecificeerde contracten tot in detail werd beschreven, wordt nu van de markt verwacht dat zij op basis van eisen in staat is om zelf het benodigde onderhoud vast te stellen. Daarnaast worden ook steeds meer beheertaken naar de markt gezet, aangezien ook de controlerende en inspecterende onderdelen worden ingekrompen of opgeheven. Het beheer en onderhoud van de infrastructuur en alles wat daar mee samenhangt, begint steeds meer het karakter van assetmanagement te krijgen. De overheid draagt de zorg voor haar assets over aan de markt. Om goed op deze ontwikkelingen in te kunnen spelen, heeft Van Doorn in 2010 een aparte businessunit opgezet: Van Doorn Assetmanagement. De afgelopen jaren is er volop geïnvesteerd in medewerkers, kennis en systemen, om zo aan de veranderende behoeften van hun klanten te kunnen voldoen. Dat we Van Doorn hier succesvol in is, uitte zich in het binnenhalen van interessante projecten en door het realiseren van een hoge klanttevredenheid.

Projecten

De projecten die getoetst zijn en die Van Doorn op dit moment uitvoert voor o.a. Rijkswaterstaat  zijn:  Het meerjarig in stand houden van infrastructuur, met upgradewerkzaamheden, in het beheersgebied van Rijkswaterstaat Dienst Noord-Brabant in het perceel Eindhoven, Dienst Oost Nederland, perceel Arnhem-Nijmegen, Utrecht, waterdistrict Utrecht, West-Nederland Noord, perceel Alkmaar en Midden Nederland, perceel Zuid.

ISO 55001 Assetmanagement

Wat is Assetmanagement in relatie tot het beheer en onderhoud van infrastructuur? Efficiënt assetmanagement betekent het zodanig managen van alle infrastructurele voorzieningen (wegen, installaties, groenvoorzieningen, etc.) dat deze gedurende hun hele levensduur optimaal functioneren tegen het meest optimale kostenniveau. Dit kan van toepassing zijn op een areaal zoals autosnelwegen, maar evengoed in het wijkbeheer voor een gemeente. Beheerders van de buitenruimte moeten soms moeilijke keuzes maken. Wat is bijvoorbeeld de goede balans tussen aanlegkosten en de onderhoudskosten die gedurende de levenscyclus van de asset op zullen treden? VDAM bezit de kennis en expertise om te helpen de juiste afwegingen te maken. Zij optimaliseren het onderhoud en denken mee in de ontwerpfase van infrastructuur om zo tot de optimale prijs/prestatieverhoudingen te komen. Een onafhankelijk instituut heeft nu bepaald dat VDAM correct invulling kan geven aan deze vragen.