10866144_656776967760698_2796375312099318956_o-1024x684-1024x684

Milieu

Milieu

Zorg voor de buitenruimte, daar verdienen we al ruim vijftig jaar ons brood mee. Zorgvuldig met onze werk- en leefomgeving omgaan is voor ons een vanzelfsprekende zaak. We zien duurzaamheid als een proces met certificering als stevige basis. In 2012 heeft de Leeuwenstein Groep de eerste stappen naar een meetbaar duurzaam bedrijfsbeleid gezet door zich te certificeren op niveau 5 van de CO2 prestatieladder en voor het milieuzorgsysteem ISO 14001. Hiermee dwingen we onszelf om de milieubelasting van onze activiteiten in de gaten te houden en eventuele nadelige effecten tegen te gaan.

In dit proces gaan we uit van haalbare doelen en hanteren we een pragmatische aanpak. Dit heeft ons tot onze huidige, hoogst haalbare, niveau op de CO2 prestatieladder gebracht. Dit betekent dat wij volgens de beoordeling van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) voldoende CO2 uitstoot verminderen binnen de eigen organisatie en op onze projecten. Maar we staan niet stil. Wij willen onszelf continu verbeteren en proberen ook een positieve invloed uit te oefenen binnen de keten en de sector.

Naast winst op het gebied van duurzaamheid levert de hoge positie op de CO2 ladder ook financiële winst op. Vanwege hoge positie op de ladder kunnen wij rekenen op een fictieve korting op de inschrijfprijs bij aanbestedingen. Dit maakt ons goedkoper voor opdrachtgevers en daarmee aantrekkelijker om in te schakelen. Een win-win situatie dus.