10866144_656776967760698_2796375312099318956_o-1024x684-1024x684

Milieu

Zorg voor de buitenruimte, daar verdienen we al ruim vijftig jaar ons brood mee. Een vanzelfsprekende zaak dus dat we zorgvuldig met onze werk- en leefomgeving om moeten gaan. We zien duurzaamheid als een proces met certificering als stevige basis. In 2012 heeft de Leeuwenstein Groep de eerste stappen naar een meetbaar duurzaam bedrijfsbeleid gezet door zich te certificeren op niveau 3 van de CO2 prestatieladder en voor het milieuzorgsysteem ISO 14001. Hiermee dwingen we onszelf om de milieubelasting van onze activiteiten in de gaten te houden en eventuele nadelige effecten tegen te gaan.

In dit proces gaan we uit van haalbare doelen en hanteren we een pragmatische aanpak. Onze milieu-ambities komen niet alleen voort uit onbaatzuchtigheid, maar leveren de Leeuwenstein Groep ook op andere fronten winst op. Veel van onze projecten voeren we uit voor de Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen. Deze partijen hebben de ambitie om in 2015 volledig duurzaam in te kopen. Dat betekent dat je als bedrijf aan een aantal voorwaarden moet voldoen om nog opdrachten te krijgen. De CO2 prestatieladder levert bijvoorbeeld een concreet voordeel op bij aanbestedingen. Des te hoger op de ladder, des te hoger is (fictieve) korting die je krijgt op de inschrijfprijs. Daardoor word je als het ware ‘goedkoper’ voor de opdrachtgever en dus aantrekkelijker om in te schakelen. Een win-win situatie dus.