16446595559_d15e24729c_o

Geschiedenis

Met ruim 325 medewerkers, een omzet van 70 miljoen en ongeveer 270 bedrijfsauto’s die heel Nederland doorkruisen is het moeilijk voor te stellen dat de oprichters destijds op hun fiets de eerste opdrachten binnensleepten. Een familiebedrijf dat op ‘zweet’ is gebouwd, want door hard te werken en slim te ondernemen is de Leeuwenstein Groep in 50 jaar tijd groot geworden.

1963 Het is een slecht fruitjaar en vier van de zeven zoons van familie Van Doorn hakken op een goede avond de knoop door: ze stappen uit de fruitteelt en in de ‘groene aannemerij’. Een vijfde broer sluit zich ook aan en het avontuur kan beginnen. Barend, Henk, Evert, Arie en Floor van Doorn beginnen met het uitvoeren van ruilverkavelingen en het maaien van bermen.

1969 Hard werken loont. Aannemersbedrijf Gebr. Van Doorn Geldermalsen B.V. is flink gegroeid en heeft zo’n 30 medewerkers in dienst. Het schuurtje en de caravan worden verruild voor een écht bedrijfspand aan de Parallelweg in Geldermalsen.

1974 De tweede generatie komt in dienst. Ze krijgen het niet cadeau en moeten, net als ieder ander, flink aan de slag. Ook op andere fronten is Van Doorn inmiddels een echt ‘familiebedrijf’; het woord gaat al snel rond dat ze goed voor hun personeel zorgen. Dit trekt mensen aan en vaak werken vaders, zoons, neven en broers van eenzelfde familie uit de regio in het bedrijf.

1980 Met ruim 60 medewerkers is Gebr. Van Doorn wederom uit z’n jasje gegroeid. Er wordt een nieuw pand gebouwd op het recent aangekochte bedrijventerrein aan het Laageinde in Geldermalsen. De plek waar de Leeuwenstein Groep tot op heden gevestigd is. Ook de activiteiten worden stevig uitgebreid richting de civieltechnische kant en de reinigingstechniek.

1994 Het moment van overdracht aan de tweede generatie is daar. Zeven neven Van Doorn komen aan de leiding. Zij besluiten iedere directeur verantwoordelijk te maken voor een eigen specialisatie binnen de organisatie. Deze aanpak pakt goed uit en leidt, naast een flinke omzetstijging, tot een bedrijf met een zeer divers dienstenaanbod in de GWW en de groen- en cultuurtechnische sector.

1996 De ‘groene’ tak wordt ondergebracht in een apart bedrijf: Signa Terra B.V. Het bedrijf voorziet in integraal groenonderhoud en verzorgt als hovenier tevens ontwerp, aanleg en onderhoud van de particuliere- of bedrijfstuin. In dit jaar wordt ook een zusterbedrijf opgericht dat zich volledig richt op calamiteiten management: IMS B.V.

2000 Voor de verkeersmaatregelen wordt ook een aparte werkmaatschappij opgericht. Van DOorn VERkeersmaatregelen wordt kortweg Dover B.V. genoemd en vestigt zich aan de Rijnstraat in Geldermalsen.

2009 De bedrijven groeien hard. Om een betere stroomlijning in de organisatie te krijgen wordt besloten om een holding op te zetten. De naam, Leeuwenstein Groep, is een directe verwijzing naar het geboortehuis van de oprichters (Huize Leeuwenstein in Geldermalsen). De Groep heeft een eigen huisstijl en zorgt voor een geïntegreerde aanpak van zaken als duurzaamheid en HRM beleid.

2010 De professionalisering die de afgelopen jaren is ingezet werpt in 2010 haar vruchten af. De grootste werkmaatschappij, Van Doorn Geldermalsen B.V., haalt haar eerste grote UAV-gc contracten binnen. En als kers op de taart wint het bedrijf de verkiezing ‘Familiebedrijf van het jaar 2010’, een titel om trots op te zijn.

2012 Het vierde UAV-gc contract voor Van Doorn is een feit en ook Signa Terra werkt inmiddels aan meerdere integrale projecten. Dover investeert flink in materieel dat dankzij het gebruik van zonnepanelen ook steeds duurzamer wordt. Duurzaamheid heeft in 2012 sowieso onze aandacht: de Leeuwenstein Groep organiseert de interne veiligheidscampagne ‘Samen Veilig werken’ en certificeert zich voor ISO 14001 en niveau 3 op de CO2 prestatieladder.

2013 Het jaar waarin we een halve eeuw zorg voor de buitenruimte op ons conto kunnen schrijven. Een druk jaar met de voorbereidingen voor onze jubileumviering, een ingrijpende verbouwing, de winst van de ‘Werk Veilig Award 2013’ en de ontwikkeling en investering in veel nieuw materieel zoals de innovatieve SilRainDo.

2014  We vieren ons jubileum met het motto ‘Samen 50 jaar’.

2015 Er wordt een nieuw bedrijf opgericht. Deze jongste telg aan de Leeuwenstein boom draait rondom duurzaamheid in de infrasector en krijgt daarom in eerste instantie de naam 'Ecoleeuw' toebedeeld. Uiteindelijk is als definitieve naam 'Ecoleon' gekozen, vanwege de ronde klank en een knipoog naar het Latijn. (Leeuw = Leo).

2017 Ecoleon BV heeft, samen met zusterbedrijf  Dover BV, alle 3300 praatpalen langs de Nederlandse snelwegen mogen verwijderen. Ecoleon BV maakte zich hard voor een duurzame herbestemming van de praatpalen. Rijkswaterstaat, de eigenaar van alle praatpalen, had wel oren naar dit circulaire idee en verstrekte de opdracht. Het praatpalenproject is het eerste dat volgens de nieuwe marktvisie van Rijkwaterstaat wordt uitgevoerd, waarbij 'samenwerken aan een vitale en duurzame bouwsector' centraal staat.

2018 Ecoleon heeft de praatpalen omgebouwd tot oplaadpalen voor elektrische auto’s en fietsen en tot communicatiepaal. Ze worden verkocht via www.koopeenpraatpaal.nl.