IMG_20190912_132945704

Leeuwenstein Groep organiseert een themamiddag over duurzaamheid

Een duurzame bedrijfsvoering is een belangrijke pijler van het bedrijfsbeleid van de Leeuwenstein Groep. Ieder bedrijf kan natuurlijk een zelfstandig duurzaam beleid voeren, maar veel meer kan worden bereikt als partijen in een keten samenwerken. Reden voor de Leeuwenstein Groep om onderaannemers en leveranciers van voertuigen en machines bijeen te brengen op de themabijeenkomst over duurzaamheid op 12 september.

Brancheorganisatie Cumela Nederland, De Groene Aggregaat en de lokale bedrijven Wim van Breda, De Waal autogroep en VTM Veegmachines verzorgden een inspirerende presentatie. Niet alleen de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van brandstofbesparing, elektrisering van gereedschap en materieel passeerden de revue. Ook onderwerpen als certificeringen op milieugebied en slimme groene oplossingen voor mobiliteitsvraagstukken kwamen aan de orde.

Naast presentaties was er ruime gelegenheid om kennis en ervaring over het thema duurzaamheid uit te wisselen. Gezien het succes van deze middag wil De Leeuwenstein Groep vaker een duurzaamheidsmiddag organiseren. De eerstvolgende themamiddag zal naar verwachting plaatsvinden in 2021.

“Het organiseren van dergelijke themabijeenkomsten past uitstekend binnen ons MVO-beleid”, aldus Erik van Doorn, Operationeel Directeur van de Leeuwenstein Groep. “De Leeuwenstein Groep heeft de overtuiging dat een bedrijf alleen bestaansrecht heeft als het oprecht bijdraagt aan de maatschappij als geheel. Voor ons, als dienstverlener in de groene en grijze buitenruimte betekent dit dat wij op een zo efficiënt mogelijke wijze ondernemen met respect voor mens en milieu. Om ons MVO-beleid goed aan te laten sluiten op de dagelijkse praktijk is het van belang om in te spelen op de kennis en ervaring van onze medewerkers, leveranciers én afnemers. Zo krijg je de gehele keten in beeld en kun je de samenwerking en afstemming optimaliseren”.