logo3 klein

Leeuwenstein Groep lid van klimaatcoalitie

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, MVO Nederland, Klimaatverbond Nederland en Natuur & Milieu heeft de handen ineen geslagen. Samen met de deelnemende organisaties willen zij een sterke coalitie van overheden, bedrijven, NGO’s en netwerk- en kennisorganisaties bouwen. De coalitie zet haar schouders onder de noodzakelijke ambitie van een klimaatneutrale samenleving en vertaalt deze in concrete acties.

Door deel te nemen aan de Nederlandse Klimaatcoalitie neemt de Leeuwenstein groep zijn verantwoordelijkheid. Dit betekent dat wij ons committeren aan een klimaatneutrale bedrijfsvoering, de huidige CO2-footprint inzichtelijk maken, en als ambassadeur dit initiatief actief promoten binnen de eigen keten en branche. Voor meer informatie: klimaatcoalitie.