Erik-van-Doorn-Cumela

Erik van Doorn lid sectiebestuur bij Cumela

Erik van Doorn treedt toe tot het landelijke sectiebestuur Grondwerk en Cultuurtechniek van Cumela. Cumela is de brancheorganisatie voor ondernemers in groen, grond en infra. ‘Ik hoop een substantiële bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling binnen onze branche,’ aldus Erik van Doorn. ‘De markt en de wereld om ons heen veranderen in een hoog tempo en nieuwe uitdagingen zijn voor ondernemers aan de orde van de dag. Graag denk ik mee over hoe we de branche hiervoor zo goed mogelijk kunnen toerusten.’ Erik van Doorn is ook lid van de raad van bestuur van de Leeuwenstein Groep.

Cumela

Ruim 3.000 Nederlandse bedrijven in cultuurtechnische werken, grondverzet en infra, agrarisch loonwerk en meststoffendistributie vormen de cumelasector. CUMELA Nederland is hun brancheorganisatie. Door een continue dialoog met haar achterban houdt CUMELA Nederland volop feeling met de praktijk. De brancheorganisatie weet dus wat er speelt en is daarmee in staat om optimaal invulling te geven aan de individuele en sectorale belangenbehartiging. Door actief te participeren in diverse overlegstructuren wordt het beleid voor de cumelasector vormgegeven.