476589041-1024x678

Transparantie

Leeuwenstein committeert zich aan CO2 reductieprogramma van overheid en/of NGO voor zowel het bedrijf als de projecten. De Leeuwenstein Groep is transparant over de inspanningen die zij doet om de CO2 uitstoot van haar werkmaatschappijen terug te dringen. Een aantal voorbeelden om te zien op welke wijze we dat doen.

Energieconvenant Rivierengebied

De Leeuwenstein Groep is mede initiator en medeondertekenaar van een convenant dat tientallen ondernemers uit het Rivierengebied bindt om samen te werken aan het duurzamer maken van hun bedrijf. Bij het Energieconvenant zijn onder andere de overheidsorganisatie Regio Rivierenland en de Provincie Gelderland betrokken.

Daarmee committeert Leeuwenstein zich aan een doelstelling om 2% CO2 per jaar minder uit te stoten. Dit willen ze doen door gezamenlijk op te trekken bij uitwerkingen van besparingsmogelijkheden en door te monitoren. De Leeuwenstein Groep maakt voor dit initiatief gebruik van de milieubarometer, een online meetinstrument dat de milieuprestatie en bijbehorende kosten inzichtelijk maakt. De energiebesparende maatregelen hebben zowel betrekking op maatregelen voor locaties zoals verlichting en warmte, als op mobiliteit wat een belangrijke energiefactor is in de projecten van Leeuwenstein Groep.

Klimaatplein

Leeuwenstein Groep is Silver Partner van he initiatief ‘Klimaatplein’. In dit initiatief werken aansprekende partijen uit het bedrijfsleven en verschillende NGO’s samen om gezamenlijk tot CO2 reductie te komen. Op het klimaatplein worden ideeën uitgewisseld en wijzen de deelnemers elkaar op kansrijke initiatieven.

Geldermalsen Energie neutraal in 2030

De gemeente Geldermalsen heeft in haar duurzaamheidsvisie de ambitie uitgesproken om in 2030 een energie neutrale gemeente te zijn. Als lokaal bedrijf heeft Leeuwenstein Groep zich van harte bij dit initiatief aangesloten en denkt graag mee hoe we binnen onze gemeente, gezamenlijk met bewoners en het bedrijfsleven dit doel kunnen bereiken.