476589041-1024x678

CO2 Prestatieladder

Door deel te nemen aan de CO2 prestatieladder committeren wij ons aan het terugdringen van onze CO2 uitstoot. Wij meten en publiceren zelf onze prestaties op dit gebied en hanteren daarbij de norm van de CO2 ladder. Deze norm is oorspronkelijk door Prorail in Nederland geïntroduceerd en is inmiddels een gangbaar instrument geworden in onze markt.

Leeuwenstein Groep: trede 5

De norm kent vijf niveau’s van certificering, niveau 5 is de hoogste trede van de ladder. De Leeuwenstein Groep is gecertificeerd op trede 5 van de CO2 prestatieladder. Ons CO2 Bewust Certificaat is hier te downloaden. Meer informatie is te vinden op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) Onze bedrijfspagina staat als derde genoemd onder de L.

Overzicht van alle activiteiten in het kader van certificering niveau 5:

De CO2 ladder in het kort uitgelegd:

Het doel van de ladder is (1) bedrijven te stimuleren om de eigen CO2 uitstoot - en die van hun leveranciers- te kennen en (2) permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om (3) die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien (4) de verworven kennis transparant te delen en (5) samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen. Meer uitleg over de CO2 prestatieladder is te vinden op deze website.

Informatie voor de deelnemers aan ons CO2-reductieconvenant: