GELDERMALSEN Eind oktober heeft de Leeuwenstein Groep uit Geldermalsen zijn jubilarissen in het zonnetje gezet. Ieder jaar organiseert het bedrijf een bijeenkomst waar collega’s en familieleden de jubilarissen kunnen feliciteren. Dit jaar ging het om wel dertien jubilarissen. 

Voor de directie van de Leeuwenstein Groep zijn de medewerkers een groot goed. Dat dit ook zo ervaren wordt door de medewerkers, blijkt wel uit het feit dat veel medewerkers relatief lang in dienst zijn. De 12 ½ jarige jubilarissen waren: Berthil van Doorn, Dennie van Os, Moniek Vermulst en Harm van der Leeden. De 25 jarige jubilarissen waren: Cees Schop, Petrus Sapia, Leen Veer, Jan Bleij en Erik van Doorn. Wel 40 jaar in dienst waren: Henk van Doorn, Cor van Verseveld, Paul Schimmel en Hans Hak.

Anno 2017 is het nog maar moeilijk voor te stellen dat de Leeuwenstein Groep in 1963 is opgericht door vijf broers die op hun fiets de opdrachten binnenhaalden. De Leeuwenstein Groep is uitgegroeid tot een innovatief familiebedrijf met ruim 280 medewerkers, een omzet van 65 miljoen en ongeveer 150 bedrijfsauto’s die heel Nederland doorkruisen

De Leeuwenstein Groep is gerenommeerd als het gaat om het aanleggen en onderhouden van de buitenruimte én het verzorgen van verkeersmaatregelen. Met vijf werkmaatschappijen biedt de Leeuwenstein Groep diensten aan op het gebied van infra (Van Doorn Geldermalsen B.V.), groenonderhoud (Signa Terra B.V.), verkeersmaatregelen (Dover B.V.), incident management (IMS B.V.) en verduurzaming van de buitenruimte Ecoleon B.V.).

In de nacht van vrijdag 1 september op zaterdag 2 september 2017 voert Van Doorn Geldermalsen B.V. in opdracht van het Waterschap Rivierenland en Rijkswaterstaat een proefsluiting uit van de coupure in de Diefdijk in de A2 ter hoogte van Everdingen. Tijdens deze werkzaamheden is de A2 tussen knooppunt Everdingen en afrit Culemborg (13) volledig afgesloten voor het verkeer in de richting van Den Bosch. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingsroutes en een extra reistijd die kan oplopen tot 30 minuten.

Voor de veiligheid van ons land is het belangrijk dat de dijken goed op orde zijn. Dat geldt natuurlijk ook voor de coupures. Dat zijn de openingen in de dijken ten behoeve van het verkeer of ten behoeve van het uitzicht, die bij hoogwater worden dichtgezet. Het waterschap oefent regelmatig of het sluiten van die coupures goed verloopt en of alle materialen in goede staat verkeren.

Wanneer:
Vrijdag 1 september 21.00 uur tot zaterdag 2 september 06.00 uur

Afsluitingen en omleidingsroutes:
Gele borden ter plaatse geven de omleidingsroutes aan. Bij ongunstige weersomstandigheden kunnen werkzaamheden worden uitgesteld.

Hoofdrijbaan A2 tussen knooppunt Everdingen en afrit Culemborg (13) richting Den Bosch
Verkeer op de A2 vanaf knooppunt Oudenrijn richting Den Bosch wordt bij knooppunt Everdingen omgeleid via de A27 richting Gorinchem om bij knooppunt Gorinchem de A15 op te gaan richting Den Bosch.

Verbindingsweg A27-A2 bij knooppunt Everdingen richting Den Bosch
Verkeer richting Den Bosch wordt bij knooppunt Everdingen omgeleid via de A27 richting Gorinchem om bij knooppunt Gorinchem de A15 op te gaan richting Den Bosch.

Oprit Everdingen (12) naar de A2 richting Den Bosch afgesloten
Verkeer wordt omgeleid via de N484 richting Leerdam en volgt bij Leerdam de N327 richting Beesd/Geldermalsen om bij oprit Geldermalsen (15)  de A2 op te gaan richting Den Bosch.

Onderliggend wegennet
De Diefdijk zal ten behoeve van de oefening worden afgesloten tussen vrijdag 1 september 23.00 uur en zaterdag 2 september 06.00 uur. Bewoners zijn hier per brief over geïnformeerd.

Reservedatum
Indien door onvoorziene omstandigheden de proefsluiting niet door kan gaan, is er een reservedatum gepland in de nacht van 8 op 9 september 2017.

Zaterdag 22 april is het zover: de jaarlijkse bloesemtocht in Geldermalsen! Als de natuur meewerkt dan is er langs de route een ware bloesempracht te zien. Je kunt deze routes maar één dag per jaar wandelen. Leeuwenstein nodigde haar personeel en relaties uit om aan dit bijzondere wandelevenement deel te nemen. Ongeveer 200 mensen maken daar dankbaar gebruik van en genieten van deze prachtige tocht. Behalve een startbewijs krijgen ze ook een verrassingstasje mee voor onderweg.

De Bloesemtocht wordt georganiseerd door de Stichting Nationale Rode Kruis Bloesemtocht. Het doel van de Stichting is steun te bieden aan de sociaal zwakkeren in onze samenleving: chronisch zieke, gehandicapte en vereenzaamde mensen, ongeacht leeftijd. Door sponsoring van dit  grote sportieve evenement hoopt de Leeuwenstein Groep ook bij te dragen aan dit goede doel.

Voor meer informatie kijk ook op de website van de 25e Bloesemtocht in Geldermalsen http://rodekruisbloesemtocht.nl/

18 Maart a.s. organiseert Rotary Club Geldermalsen voor de zesde maal het ‘Groot Geldermalsen Kinderdictee’. Het dictee wordt gehouden in de veilinghal van Fruitmasters in Geldermalsen en de deelnemers dingen mee voor mooie prijzen. De opbrengst van het dictee komt ten bate van Taalcafé Geldermalsen (Taalcafé Geldermalsen Praat Mee(R), is een laagdrempelige en uitdagende ontmoetingsplaats voor Nieuwe Nederlanders) en SchuldHulpMaatje (een initiatief van de kerken in Nederland. Vrijwilligers bieden hulp aan mensen die te maken hebben met (dreigende) schulden.).Wij wensen iedereen veel succes met het dictee!

Zaterdag 29 oktober jl. heeft de Leeuwenstein Groep uit Geldermalsen zijn jubilarissen in het zonnetje gezet. Ieder jaar organiseert het bedrijf een bijeenkomst waar collega’s en familieleden de jubilarissen kunnen feliciteren. Dit jaar ging het om vijf  jubilarissen.  Voor de directie van de Leeuwenstein Groep zijn de medewerkers belangrijk. Dat dit ook zo gevoeld wordt door de medewerkers blijkt wel uit het feit dat medewerkers lang in dienst zijn.

John Vermeij en Jeffrey Dirksen zijn 12,5 jaar in dienst, Franklin Hol is 25 jaar in dienst, Jan van Zoelen 40 jaar en Ab Hol zelfs 50 jaar in dienst.  Ab Hol was ook de reden dat wethouder Ton van Maanen langs kwam om de heren te feliciteren.

 

Leeuwenstein Groep heeft in 2015 met een aantal van haar belangrijke leveranciers een convenant afgesloten waarin partijen zich hebben gecommitteerd om de komende jaren actief aan CO2-reductie te gaan werken. Het uitwisselen van kennis en ervaring is een van de belangrijkste pijlers van het convenant en daarom was er op 30 september jl. een bijeenkomst georganiseerd. Aan deze bijeenkomst namen zowel leveranciers als collega’s die intern betrokken zijn bij het CO2-reductiebeleid deel. Er was volop ruimte voor brainstormen en discussie en werd een presentatie/demonstratie verzorgd door milieuadviseur Thomas van Oijen van BMD. Ook werd aan de convenantdeelnemers door Ecoleon de mogelijkheid geboden om in een volledig elektrische auto een proefrit te maken.

Zaterdag 9 juli jl. heeft de Leeuwenstein Groep zijn jaarlijkse personeelsfeest gevierd. De werknemers van Dover Verkeer, Van Doorn Geldermalsen, IMS, Signa Terra en Ecoleon waren met partner en kinderen uitgenodigd. Er waren ruim 375 volwassen en kinderen.  Op de bbq werd er voor ieder wat wils gebakken, met meer dan voldoende salades, frites en ijsjes. De kinderen hebben heerlijk gespeeld op het aangelegde strand of zaten in de draaimolen. Tijdens de tombola zijn er prijzen verloot met als hoofdprijs een reischeque.

Erik van Doorn treedt toe tot het landelijke sectiebestuur Grondwerk en Cultuurtechniek van Cumela. Cumela is de brancheorganisatie voor ondernemers in groen, grond en infra. ‘Ik hoop een substantiële bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling binnen onze branche,’ aldus Erik van Doorn. ‘De markt en de wereld om ons heen veranderen in een hoog tempo en nieuwe uitdagingen zijn voor ondernemers aan de orde van de dag. Graag denk ik mee over hoe we de branche hiervoor zo goed mogelijk kunnen toerusten.’ Erik van Doorn is ook lid van de raad van bestuur van de Leeuwenstein Groep.

Cumela

Ruim 3.000 Nederlandse bedrijven in cultuurtechnische werken, grondverzet en infra, agrarisch loonwerk en meststoffendistributie vormen de cumelasector. CUMELA Nederland is hun brancheorganisatie. Door een continue dialoog met haar achterban houdt CUMELA Nederland volop feeling met de praktijk. De brancheorganisatie weet dus wat er speelt en is daarmee in staat om optimaal invulling te geven aan de individuele en sectorale belangenbehartiging. Door actief te participeren in diverse overlegstructuren wordt het beleid voor de cumelasector vormgegeven.

Afgelopen zaterdag 21 mei vond de eerste Tour de Leeuwenstein plaats op de Veluwe. De fietsers van de Leeuwenstein groep verzamelden in Rheden. Vanaf deze mooie locatie vertrokken zowel toerfietsers, racefietsers als ruiters.

De groep racefietsers was groot met enig verschil in ervaring. Dus in eerste instantie gezamenlijk op pad waarbij de groep zich opsplitste. Snelle fietsers richting Loenen en bij Ellecom de Lange Juffer op. Een klim van 100 meter. Uiteindelijk is er tocht van 60 km met zijn allen afgelegd.

De groep, die een kortere ronde fietste, had een aantal enthousiaste personen die zich toch een beetje vergist hadden in de heuvels van de Veluwe en daardoor het lastig kregen. Na wat heuvels in de Steeg is de groep verder gesplitst. Een aantal ging al weer terug richting de verzamellocatie, de overige fietsers gingen toch nog even de Posbank over.

De toerfietsers gingen gezellig een rondje maken over de Posbank met een onverwachte puzzel. Beetje een korte route of was er te snel gefietst?

Niet alleen stalen rossen waren aanwezig maar ook dames te paard die hun eigen route door het bos kozen.

Vervolgens was iedereen zonder schade op tijd terug voor de lunch. Uitstekend verzorgd met mooie streekproducten. In de wandelgangen gaan de geruchten over een jaarlijkse herhaling!

 

Van Doorn Assetmanagement is ISO 55001 gecertificeerd. In 2015 is Van Doorn Assetmanagement (VDAM) gestart met het certificatietraject conform de NEN-ISO55001. Niet een enkel project, maar de gehele organisatie met alle projecten die daarbinnen vallen, werd in lijn gebracht met de voorschriften uit deze norm. Inmiddels heeft de onafhankelijke certificatie-instelling Kiwa vastgesteld dat het managementsysteem en de toepassing daarvan op de lopende projecten voldoet aan hetgeen gesteld in de ISO55001:2014.

Van Doorn Assetmanagement

Met meer dan 53 jaar ervaring in het onderhouden van infrastructuur is Van Doorn Geldermalsen BV een toonaangevende speler in de infra-markt. De laatste jaren is de trend dat de organisaties van de verschillende overheden steeds kleiner worden. Dit heeft gevolgen voor het beheer en onderhoud van de buitenruimte waar zij verantwoordelijk voor zijn. Waar de overheid vroeger het beheer en onderhoud vormgaf, aanstuurde en controleerde, wordt nu vooral een regisserende rol ingenomen. Terwijl het onderhoud tot voor kort in gespecificeerde contracten tot in detail werd beschreven, wordt nu van de markt verwacht dat zij op basis van eisen in staat is om zelf het benodigde onderhoud vast te stellen. Daarnaast worden ook steeds meer beheertaken naar de markt gezet, aangezien ook de controlerende en inspecterende onderdelen worden ingekrompen of opgeheven. Het beheer en onderhoud van de infrastructuur en alles wat daar mee samenhangt, begint steeds meer het karakter van assetmanagement te krijgen. De overheid draagt de zorg voor haar assets over aan de markt. Om goed op deze ontwikkelingen in te kunnen spelen, heeft Van Doorn in 2010 een aparte businessunit opgezet: Van Doorn Assetmanagement. De afgelopen jaren is er volop geïnvesteerd in medewerkers, kennis en systemen, om zo aan de veranderende behoeften van hun klanten te kunnen voldoen. Dat we Van Doorn hier succesvol in is, uitte zich in het binnenhalen van interessante projecten en door het realiseren van een hoge klanttevredenheid.

Projecten

De projecten die getoetst zijn en die Van Doorn op dit moment uitvoert voor o.a. Rijkswaterstaat  zijn:  Het meerjarig in stand houden van infrastructuur, met upgradewerkzaamheden, in het beheersgebied van Rijkswaterstaat Dienst Noord-Brabant in het perceel Eindhoven, Dienst Oost Nederland, perceel Arnhem-Nijmegen, Utrecht, waterdistrict Utrecht, West-Nederland Noord, perceel Alkmaar en Midden Nederland, perceel Zuid.

ISO 55001 Assetmanagement

Wat is Assetmanagement in relatie tot het beheer en onderhoud van infrastructuur? Efficiënt assetmanagement betekent het zodanig managen van alle infrastructurele voorzieningen (wegen, installaties, groenvoorzieningen, etc.) dat deze gedurende hun hele levensduur optimaal functioneren tegen het meest optimale kostenniveau. Dit kan van toepassing zijn op een areaal zoals autosnelwegen, maar evengoed in het wijkbeheer voor een gemeente. Beheerders van de buitenruimte moeten soms moeilijke keuzes maken. Wat is bijvoorbeeld de goede balans tussen aanlegkosten en de onderhoudskosten die gedurende de levenscyclus van de asset op zullen treden? VDAM bezit de kennis en expertise om te helpen de juiste afwegingen te maken. Zij optimaliseren het onderhoud en denken mee in de ontwerpfase van infrastructuur om zo tot de optimale prijs/prestatieverhoudingen te komen. Een onafhankelijk instituut heeft nu bepaald dat VDAM correct invulling kan geven aan deze vragen.