Leren en werken

De Leeuwenstein Groep heeft nauw contact met scholen en biedt veel ruimte voor praktijkplaatsen, beroeps begeleidende leerweg – trajecten en stages. We staan open voor nieuwe meningen, kennis en ideeën. Dat verhoogt de creativiteit en innovativiteit van ons bedrijf.  

Onze werkmaatschappijen staan geregistreerd als Erkend Leerbedrijf bij:

  • Aequor (Van Doorn en Signa Terra)
  • Fundeon (Van Doorn en Dover)
  • Ecabo (Van Doorn en Signa Terra)
  • Innovam (Van Doorn en Signa Terra)