Werkmaatschappijen

Van Doorn Geldermalsen zorg(t) voor infra

Van Doornvandoorn2 legt het aan, onderhoudt het, maakt het schoon en beheert het. Je vindt hun werk door heel Nederland. In nieuw aangelegde straten, op graffiti-vrije tunnelwanden, in pas gemaaide bermen, in lange rijen geleiderail en onder de grond in nieuwe rioleringen. Je vindt ze aan het werk langs snelwegen, Provinciale wegen, vaarwegen, bij sluizen, op verzorgingsplaatsen en bedrijfsterreinen. Al ruim 50 jaar zetten zij zich in voor de Nederlandse infrastructuur. Dat doen ze samen met 180 medewerkers. Het hele jaar door, 7 dagen per week en 24 uur per dag.

Dover Verkeersmaatregelen zorg(t) voor verkeer

10866473_Dover Envelop Groot.inddTijdens wegwerkzaamheden en omleidingen, bij evenementen en in het geval van calamiteiten op de weg, staat Dover klaar met passende verkeersmaatregelen. Om de veiligheid te waarborgen van de Nederlandse weggebruiker en de mensen die op, aan en boven de weg aan het werk zijn. En om te zorgen voor een snelle doorstroming van het verkeer op momenten dat de druk hoog is.

Signa Terra zorg(t) voor groen

LogoST_Groot_EPSnaarPNGSigna Terra is groenspecialist in de breedste zin van het woord. Onze hoveniers voorzien in tuinadvies, tuinaanleg en tuinonderhoud voor particulieren en bedrijven. Daarnaast is integraal groenonderhoud een belangrijke tak binnen ons bedrijf. Als onderdeel van de Leeuwenstein Groep kunnen wij Gemeenten, Provincies en het Rijk van deur tot deur ontzorgen.

Ecoleon zorg(t) voor duurzaamheid

Logo_ecoLeon_pms-361Ecoleon wil bijdragen aan de verduurzaming van de Nederlandse buitenruimte. Dit doet zij door het vervullen van een brugfunctie tussen duurzame producten en diensten enerzijds en hun klanten anderzijds. Ecoleon richt zich op het ontwerpen, aanleggen beheren en onderhouden van duurzame oplossingen voor infrastructuur en bedrijfsterreinen. Daarnaast adviseert zij bedrijven en overheden over de beste weg op weg naar meer duurzaamheid en rendement.

IMS zorg(t) voor management van calamiteiten

IMS130Meldpunt IMS is altijd bereikbaar via het 24-uurs calamiteitennummer 06-53373406.  Via dit centrale meldpunt calamiteiten lossen zij calamiteiten, schades en storingen in heel Nederland op. De calamiteitencoördinator van dienst beoordeelt de situatie en stuurt de juiste mensen en materieel ter plaatse om de doorgang van verkeer op weg, vaarweg (sluiscomplexen/bruggen) en werk zo snel mogelijk weer op de rit te krijgen. Om een snelle responstijd te waarborgen hebben zij een groot netwerk van betrouwbare samenwerkingspartners door het hele land opgebouwd.

VDC Aannemingen zorg(t) voor Infra

VDC250Daar waar Van Doorn in Nederland infra aanlegt, onderhoudt, het schoon maakt en beheert, doet VDC Aannemingen dat in België. Hun kernactiviteit is het onderhoud van wegen, waterlopen, parken en natuurgebieden. Het werk behelst een scala aan activiteiten en taken, zowel kleine herstellingswerken, als grotere opdrachten. Daarnaast voeren zij reinigingswerkzaamheden uit, zoals veegwerk, reinigen van afwateringsstelsels, ruimen van zwerfvuil.