Inzicht

De Leeuwenstein Groep rapporteert twee keer per jaar over de Scope 1, 2 en 3 CO2-emissies. Het betreft de periodes januari tot en met juni en het gehele jaar. Gelijk met de gehele jaar rapportage wordt ook de CO2 footprint van projecten met gunningvoordeel gepubliceerd voor het betreffende jaar.

Ook heeft de Leeuwenstein Groep haar meest materiele Scope 3 CO 2 emissies inzichtelijk gemaakt door het uitvoeren van een materialiteitsanalyse. En heeft de Leeuwenstein Groep twee ketenanalyses uitgevoerd waarmee inzicht is gecreëerd in een tweetal ketens van CO2 genererende activiteiten.

Meer weten over onze CO2 footprint? Download het rapport:

Klik hier om onze materialiteitsanalyse voor de CO2 uitstoot in scope 3 te downloaden.

Klik hier om de kwantificatie van onze scope 3 uitstoot over 2014 in te zien

Klik hier om de kwantificatie van onze scope 3 uitstoot over de periode jan t/m jun 2015 in te zien

Klik hier om de kwantificatie van onze scope 3 uitstoot over geheel 2015 in te zien.

Klik hier om de kwantificatie van onze scope 3 uitstoot over de periode januari t/m juni 2016 te zien.

Klik hier om de rapportage van het ketenonderzoek voor geleiderail in te zien.

Klik hier om de rapportage van het ketenonderzoek voor verkeersgeleiding in te zien.

Klik hier om de kwantificatie van onze scope 3 uitstoot over geheel 2016 te zien

Klik hier om naar het Energiemanagementplan 2016 te gaan

Klik hier om de kwantificatie van onze scope 3 uitstoot over de periode januari t/m 2017 te zien

Klik hier om naar het energiemanagementplan 2017 te gaan