CO2 Prestatieladder

Door deel te nemen aan de CO2 prestatieladder committeren wij ons aan het terugdringen van onze CO2 uitstoot. Onze prestaties op dit gebied worden concreet gemeten en gepubliceerd. Deze norm is oorspronkelijk door spooropdrachtgever Prorail in Nederland geïntroduceerd en is inmiddels een gangbaar instrument in onze markt. Je kunt je voor deze norm op vijf niveau’s laten certificeren, met niveau 5 als hoogste trap van de ladder.

De Leeuwenstein Groep is gecertificeerd op trede 5 van de CO2 prestatieladder. Download hier ons CO2 bewust certificaat. Ook kunt u hier voor terecht op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen.

Overzicht van activiteiten in het kader van certificering niveau 5

Informatie voor de deelnemers aan ons CO2-reductieconvenant: 

Download hier de registratietool voor partners van het CO2-reductieconvenant

Download hier de CO2 meetinstructie voor onze partners van het CO2-reductieconvenant